Caterpillar D6

Caterpillar D6

Av Christer Josefsson

Caterpillar D6 har sitt ursprung ända tillbaka till Caterpillar diesel 35 från 1933 och var en i den trio av Caterpillars nya dieseltraktorer som introducerades under det året (de andra maskinerna var Diesel 50 och Diesel 70)

 


Cat RD6.

 .text_254df0d{}@media only screen and (min-width:1024px){.text_254df0d{}}@media only screen and (min-width:768px) and (max-width:1023px){.text_254df0d{}}@media only screen and (max-width:767px){.text_254df0d{}}.text_254df0d:before{}.text_254df0d:after{}.column_38b5e26{}@media only screen and (min-width:1024px){.column_38b5e26{}}@media only screen and (min-width:768px) and (max-width:1023px){.column_38b5e26{}}@media only screen and (max-width:767px){.column_38b5e26{}}.column_38b5e26:before{}.column_38b5e26:after{}.row_982a9ca{}@media only screen and (min-width:1024px){.row_982a9ca{}}@media only screen and (min-width:768px) and (max-width:1023px){.row_982a9ca{}}@media only screen and (max-width:767px){.row_982a9ca{}}.row_982a9ca:before{}.row_982a9ca:after{}.section_wrapper_b64ba88{}@media only screen and (min-width:1024px){.section_wrapper_b64ba88{}}@media only screen and (min-width:768px) and (max-width:1023px){.section_wrapper_b64ba88{}}@media only screen and (max-width:767px){.section_wrapper_b64ba88{}}.section_wrapper_b64ba88:before{}.section_wrapper_b64ba88:after{}


Equipment Store © 2021 | 0651-564 500 | info@equipmentstore.se