AdBlue 1000L IBC

AdBlue på IBC är det billigaste valet av AdBlue i emballerad form

Nedan här så hittar ni alla våra leverantörer av AdBlue på IBC, vi har valt att samla dom starkaste på marknaden så ni enkelt kan jämföra direkt hos oss. AdBlue är samma oberoende på vilken tillverkare och största skillnaden är ofta emballaget. Alla våra priser på Adblue på IBC är inklusive emballage och frakter.

Föredelen med AdBlue på IBC är att den är endast stor som en EU-pall och är enkel att flytta och är billigare jämfört med mindre förpackningar. Vi rekommenderar att använda en AdBluepump, alternativt ställa upp den och koppla på slang på nedre kopplingen på IBC för att använda självfall. En del fyller AdBlue över till annat kärl för att få ned kostnaden, detta är inget vi rekommenderar men om man gör det så är A och O renlighet.

Att tänka på när ni har AdBlue på IBC är att det ska inte stå i direkt solljus och inte lagra i högre än 25*C, detta för att få så lång livslängd som möjligt. Garanterad livslängd kan variera men minsta är 12 månader. Skulle kristallisering uppstå så är AdBluen förstörd och den skall inte användas.

AdBlue är inte miljöfarligt men i stora volymer så som fat så kan ni behöva säkerhetsställa att AdBluen inte åker ut i avloppet om läckage skulle uppstå då det kan ge upphov till övergödning. Vid miljökontroll kan ni få anmärkning om åtgärd inte är utförd och det finns risk att det går ut i avloppet.

Varning
Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort. Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken.

Teknisk specifikation

FärgKlar
Densitet1,09
Fryspunkt-11,5°C
pHCa 9
Kokpunkt100°C
Flampunkt>110°C
Lagring-5°C – +25°C

  • Från: 9 600.00 sek

Art.nr Namn Bekrivning Lager Pris

Equipment Store © 2021 | 0651-564 500 | info@equipmentstore.se