AdProLine Mikroavfettning

AdProLine® Mikoravfettning ett avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. AdProLine®Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt. Med AdProLine® Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1–1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form. Applicera genom att spruta på med lågt tryck. Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten. Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt. Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.

Teknisk specifikation

Färg Klar  
Form/konsistens Vätska  
Lukt Låg egendoft  
Löslighet i vatten Vattenlöslig  
Kokpunkt >100°C  
Flampunkt >120°C  
pH ~9  
Densitet (kg/m3) Ca 1,0  
Lagring +15 – +25°C

  • Från: 1 000.00 sek

Art.nr Namn Bekrivning Lager Pris

Equipment Store © 2021 | 0651-564 500 | info@equipmentstore.se