AdProLine Glykol Blå

AdProLine® Glykol Blå en koncentrerad kylarvätska för alla typer av vätskekylda förbrännings-motorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. AdProLine® Glykol Blå är baserad på monoetylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer och fosfater.

Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikation
BS6580: 2010

 

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent Temperatur
50% -37 °C
40% -25 °C
33% -18 °C

Teknisk specifikation

Färg Blå  
Densitet 1,12  
Kokpunkt >155°C  
Flampunkt >110°C
  • Från: 700.00 sek

Art.nr Namn Bekrivning Lager Pris

Taggar: BS6580 2010

Equipment Store © 2021 | 0651-564 500 | info@equipmentstore.se