Fallskydd

Fallskydd är avsett att hindra fall från höjd, eller om ett fall inträffar, bromsa upp fallet på ett säkert sätt. Det finns tre typer av fallskydd, personlig fallskyddsutrustning, fasta system och kollektivt fallskydd. Personlig fallskyddsutrustning inkluderar fallskyddssele, taksele, falldämparlinor, fallskyddsblock m.m. Fasta system är produkter som installeras permanent på tak eller fasad. Exempel på dessa är sken- och vajersystem. Kollektivt fallskydd innebär att det finns exempelvis ett räcke, nät eller annat fallförhindrande system installerat på taket. Ett fallskydd skall alltid användas då fallhöjden är två meter eller mer och då risk för fall föreligger.

Förfina sökningen

Equipment Store © 2021 | 0651-564 500 | info@equipmentstore.se