Handskar


Det är viktigt att välja rätt typ av handskar för att minimera riskerna för olycksfall i olika arbetsmiljöer.

Våra händer är vårt viktigaste arbetsredskap och utsätts för många olika risker under en arbetsdag. När det kommer till att välja rätt typ av handskar är det viktigt att handskarna är korrekt märkta och dokumenterade så att de lever upp till de krav som ställs. De får heller inte innehålla hälsoskadliga ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner.

Att välja rätt handske kan vara svårt, särskilt när det gäller att välja rätt kemskyddshandske. För att underlätta valet finns kemskyddstabeller tillgängliga. Det finns många olika typer och modeller av handskar att välja mellan, och det är viktigt att välja rätt material med rätt egenskaper i förhållande till behovet. Skyddshandskar ska vara smidiga, bekväma och slitstarka och skydda mot olika risker.

Skyddshandskar delas in i tre olika CE-kategorier beroende på typ och vilken risk eller fara handskarna ska skydda mot. Kategori 1 inkluderar handskar som kan användas vid lågrisksituationer, kategori 2 inkluderar alla typer av handskar som inte klassificeras som kategori 1 eller 3, och kategori 3 inkluderar handskar som ska användas i farliga miljöer där det finns en stor risk för allvarliga skador.

När vi arbetar utsätter vi våra händer för olika risker. Skärskador på händerna är den vanligaste arbetsskadan och orsakas oftast av knivar, rakblad, kartong och andra vassa material. Vid arbete med olika typer av kemikalier är det viktigt att välja rätt typ av skyddshandske för att undvika skador som kan variera från irriterad hud till allvarliga skador och i värsta fall döden.


Vanliga frågor

  • Vilka är de vanligaste riskerna som arbetshandskar skyddar mot?

Arbetshandskar skyddar mot olika risker som skärskador, kemikalier, väderförhållanden, nötning och annat slitage.

  • Vilka är de vanligaste materialen som används i arbetshandskar?

De vanligaste materialen som används i arbetshandskar är läder, bomull, latex, neopren, nitril och vinyl.

  • Vad är skillnaden mellan engångshandskar och återanvändbara handskar?

Engångshandskar är avsedda att användas en gång och slängas bort efter användning, medan återanvändbara handskar kan tvättas och återanvändas flera gånger.

  • Vilka handskar passar bäst för att skydda mot kemikalier?

Handskar som är speciellt utformade för kemiskt skydd, tillverkade av neopren, nitril, PVC eller gummi är vanligtvis det bästa valet.


Förfina sökningen

Equipment Store © 2021 | 0651-564 500 | info@equipmentstore.se